EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC

Populația comunei RĂCHITOASA nu a suferit evoluții spectaculoase în ultimii 30 de ani, chiar dacă în majoritatea localităților din România și județul BACAU populația a scăzut constant, există totuși o scădere a populației și în această comunitate. Conform Recensământului Populației din anul 2011, populația stabilă în comuna RĂCHITOASA a fost de 5080 locuitori.

După structura pe sexe, comuna RĂCHITOASA, împreună cu localitățile componente, cu un procent de 49,38% populaţie masculină şi 50,62% populaţie feminină, se înscrie în tendinţa manifestată la nivelul judeţului BACAU, respectiv 49,15% masculin şi 50,85% feminin; pe total, diferenţa între populaţia feminină şi cea masculină indică un echilibru relativ.

Analizând situaţia pe grupe de vârstă, se constată următoarele:
• Grupele de vârstă 15 – 40 ani şi 41 – 60 ani, care pot fi asimilate populaţiei în vârsta de muncă, reprezintă 58,09% din populaţia totală a comunei, fiind apropiată de media pe judeţ (59%).
• Ponderea cea mai mică în totalul populaţiei se regăseşte la grupa de vârstă 0 – 15 ani, respectiv 15,48 % din total, fiind însă mult inferioară celei pe judeţ, respectiv de 19%, ceea ce indică o lipsă de vitalitate.
• Grupa de vârstă de 60 de ani şi peste înregistrează o pondere peste media pe judeţ (26,43% faţă de 22%), tot aici constatându-se și cel mai mare dezechilibru între populaţia masculină şi cea feminină (57,39% femei faţă de 42,61% bărbaţi), procentul ridicat al populaţiei feminine din această grupă de vârstă regăsindu-se în valorile specifice atât pe total judeţ, cât şi pe mediul rural.

În concluzie, putem spune că populaţia comunei RĂCHITOASA prezintă un echilibru relativ, atât din punct de vedere al structurii pe sexe, cât şi pe grupe de vârstă şi se manifestă o tendinţă a lipsei de vitalitate, pe fondul unui bilanţ natural negativ şi al unui bilanţ migratoriu negativ.

Populaţia pe naţionalităţi

Naţionalitatea

Număr de persoane

Total

5080

Română

4906

Maghiară

0

Rromă

56

Alte naţionalităţi

115

Populaţia după limba maternă

Limba maternă

Număr de persoane

Total

5080

Română

4906

Maghiară

0

Romani

0

Alta limbă maternă

56

Informaţii nedisponibile

115

 

Religia

Număr de persoane

Total

5082

Ortodoxă

4956

Creștină după Evanghelie

0

Romano-catolică

5

Penticostală

0

Baptistă

0

Altele

115

 

Sari la conținut