Comuna Răchitoasa este situată în partea de sud – est a județului Bacău și se învecinează:
    – la nord      – comuna Colonești;
    – la est         – comuna Puiești, comuna Avrămești ;
    – la sud        – comuna Motoșeni ;
    – la vest       – comuna Stănișești.

Comuna  Răchitoasa  are o suprafață de 11.722 ha și 5337 locuitori. 
Suprafața aferentă a comunei Răchitoasa se încadrează geografic în sudul Podișul Central Moldovenesc, în zona centrală a Colinelor Tutova, toate cele 15 sate ( Răchitoasa, Fundătura, Dumbrava, Movilița , Oprișești, Hăghiac, Burdusaci, Bucșa, Tochilea, Barcana, Farcașa, Buda, Magazia, Putini, Dănăilă) ale comunei se dezvoltă în lungul văii Zeletin sau a unor pâraie de mică întindere din partea vestică a văii Zeletin , la baza colinelor se formează o fâșie deluroasă între Zeletin și Berheci.

Teritoriul comunei are un  relief variat, deluros ,cu pante mai mari ale versantului estic al văii Zeletin unde lipsesc și văile și cu pante mai domoale și cu două pâraie pe care s-au dezvoltat satele Fundătura ,RăchitoasaMovilița și Dumbrava în versantul vestic al văii. Teritoriul are o formă alungită pe direcția nord-sud , în principal în lungul Zeletinului, pe cca. 32 km. cu o deschidere de cca. 4,8 km. pe direcția est-vest între cele două coline ce franchează pârâul Zeletin .

Relieful deluros , cu înălțimi relativ apropiate pe colinele care franchează valea , cuprinse  între 350-500 m. , au o cădere de la nord spre sud.
Pârâurile formate în perimetrul comunei , în special în colina vestică, nu au format trase ci numai lunci cu deschideri mici și în special la racordarea cu lunca văii Zeletin.

Comuna Răchitoasa se găsește în zona climatului continental, cu influențe ale maselor de aer arctic (anticiclonul siberian) în perioada de iarnă și de aer cald de tip mediteraneean în perioada verii. 
Temperatura medie anuală este + – 9,2 grade  C.
Zona este străbătută de curenți reci , care se formează în lungul văii Zeletinului, care au în general direcția celor mai frecvente vânturi , fie din nord-vest, fie din sud est. 
Climatul zonei se caracterizează prin ierni aspre cu viscole puternice și prin veri călduroasa , de obicei secetoase , cu precipitații dintre cele mai reduse din cadrul județului Bacău (cca. 520 mm anual). Verile secetoase ,corelate cu solul nisipos –pietros al colinelor , determină aspectul arid al pantelor de pe ambii versanți ai văii principale.
Comuna Răchitoasa este situată în partea de est a județului Bacău, la limita cu județul Vaslui, la confluența pârâului Răchitoasa cu râul Zeletin
Teritoriul comunei se suprapune Colinelor Tutovei situate între Siret și Bârlad, subunitate în cadrul Podișului Bârladului. 
Legătura între cele 15 localități ale comunei și cu localitățile comunelor învecinate se realizează rutier. Drumurile sunt de diferite categorii: județene, comunale și locale.

Drumuri de acces

  • Drumul județean DJ 241 face legătura între localitățile comunei RĂCHITOASA și a comunei la sud cu comunele Motoșeni, Glăvănești și Podu Turcului iar la nord cu comunele Colonești și Izvoru-Berheciului și în continuare prin intermediul drumurilor DJ 241 A și DN 2 F cu municipiul Bacău. 
  • Drumul comunal DC 36 face legătura localității Tochilea cu DJ 24, este din pământ, are o lungime de 2 km și o singură bandă de circulație.
  • Drumul comunal DC 37 face legătura localității Bucșa și Burdusaci cu DJ 241. traseul măsoară 3,3 km, pe o porțiune de 1 km având 2 benzi de circulație cu suprastructura din balast, iar pe 2,3 km drumul este din pământ și are o singură banda de circulație.
  • Drumul comunal DC 45 în lungime de 1,5 km face legătura localității Haghiac cu DJ 241 și cu DC 49, are o singură bandă de circulație alcătuita din pământ, starea de viabilitate fiind rea.
  • Drumul comunal DC 49 face legătura localităților Oprișești, Movilița și Dumbrava cu comuna Stănișești. Drumul măsoară 10 km, primii 4,5 km având 2 benzi de circulație alcătuite din balast iar restul de 5,5 km fiind din pământ având o singură bandă de circulație.
  • Drumul comunal DC 50 A face legătura localității Dumbrava cu reședința de comună Răchitoasa. Traseul drumului măsoară 4,3 km având 2 benzi de circulație alcătuite din pământ, starea sa de viabilitate fiind rea.
  • Drumul comunal DC 50 face legătura localității Fundătura Răchitoasa cu reședința de comuna Răchitoasa. Traseul drumului măsoară 4,2 km având 2 benzi de circulație primii 0,500 km fiind asfaltați, iar restul având suprastructura din balast.
  • Drumul comunal DC 51 face legătura localităților Fărcașa și Barcana cu DJ 241. Traseul are o lungime 3,3 km din care 2,5 km au structura din balast iar 0,8 km sunt din pământ porțiune pe care starea de viabilitate a drumului este rea.
  • Drumul comunal DC 53 leagă localitățile Danila și Putini între ele totodată asigurându-se și legătura cu DJ 241. Drumul măsoară 1,200 KM are 2 benzi de circulație, 1 km fiind din balast iar 0,200 km sunt din pământ în stare rea.

Majoritatea drumurilor comunale și locale sunt înguste, prezentând declivități mari și curbe cu raze mici de racordare, multe drumuri sunt din pământ sau balast și devin impracticabile pe timp nefavorabil. Rețeaua de drumuri traversează în numeroase puncte cursurile unor ape și torenți prin intermediul unor poduri și podețe din lemn care sunt într-o stare avansată de degradare nemaiprezentând siguranță în exploatare.  Scurgerea apelor nu este asigurată corespunzător prin șanțuri și rigole de scurgere.     

Sari la conținut