Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2020 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Răchitoasa , judeţul Bacău 17-12-2020
45 / 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Răchitoasa , judeţul Bacău pentru anul 2021 17-12-2020
44 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 17-12-2020
43 / 2020 privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului Tehnologic Răchitoasa,a unui autobuz marca MERCEDES-BENZ 0345 CONECTO , aparţinând domeniului privat al Comunei Răchitoasa 17-12-2020
42 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 17-12-2020
41 / 2020 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă şi reţea ape uzate, staţie epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău” 12-11-2020
40 / 2020 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă de 1.000 lei , din bugetul local , pe anul 2020, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în comuna Răchitoasa 12-11-2020
39 / 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Răchitoasa, ca membrii în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Răchitoasa, pentru anul şcolar 2020-2021 12-11-2020
38 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 12-11-2020
37 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău. 12-11-2020
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează