Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2018 - privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE ŞCOALĂ SAT. DUMBRAVA , COMUNA RĂCHITOASA, JUDEȚUL BACĂU” 25-01-2018
6 / 2018 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA APE UZATE, STAȚIE EPURARE ÎN SATUL RĂCHITOASA, COMUNA RĂCHITOASA, JUDEȚUL BACĂU” 25-01-2018
5 / 2018 privind aprobarea demolării Şcolii cu clasele I-VIII Dumbrava şi schimbarea destinaţiei terenului aferent 25-01-2018
4 / 2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău 25-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 25-01-2018
2 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Răchitoasa 25-01-2018
1 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Răchitoasa nr. 25 din 15.01.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 25-01-2018
45 / 2017 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a unui microbuz Marca FIAT, Tipul 250/ECMMC/DUCATO 29-11-2017
44 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 29-11-2017
52 / 0201 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 19-12-0201
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează