Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2019 privind aprobarea achiziţionării de către Consiliul local Răchitoasa a imobilului teren intravilan şi extravilan limitrof clădirilor P+1 şi remiză PSI , situat în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău. 18-07-2019
33 / 2019 privind prelungirea dării în administrare şi folosinţă gratuită către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a terenului şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Ingrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Răchitoasa. 18-07-2019
36 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 17-07-2019
32 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 27-06-2019
31 / 2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie „Construire şcoală sat Dumbrava , comuna Răchitoasa, judeţul Bacău ” 27-06-2019
30 / 2019 privind constituirea comisiei de negociere în vederea stabilirii preţului de achiziţie a imobilului teren intravilan şi extravilan limitrof clădirilor P+1 şi remiză PSI , situat în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 27-06-2019
29 / 2019 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Răchitoasa , judeţul Bacău 27-06-2019
28 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 27-06-2019
27 / 2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gherasim Gheorghe şi declararea locului de consilier local vacant 27-06-2019
26 / 2019 privind aprobarea implementării investiţiei „Extindere sediu primărie , comuna Răchitoasa, judeţul Bacău” 10-06-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează