Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie „Modernizare (asfaltare ) drum comunal DC 49 Burdusaci – Hăghiac – Oprişeşti-Moviliţa - Dumbrava” , comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 10-06-2019
24 / 2019 privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE ŞCOALĂ SAT. BARCANA , COMUNA RĂCHITOASA, JUDEȚUL BACĂU”. 10-06-2019
23 / 2019 privind mandatarea viceprimarului comunei Răchitoasa ca reprezentant al comunei Răchitoasa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 07-05-2019
22 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Judeţului Bacău 07-05-2019
21 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA 07-05-2019
20 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia Comunelor din România 07-05-2019
19 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB 07-05-2019
18 / 2019 privind aprobarea nivelului contribuţiei Consiliului Local al comunei Răchitoasa la finanţarea activităţii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 07-05-2019
17 / 2019 privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean a unui sector din drumul communal DC 50 Răchitoasa-Fundătura Răchitoasa şi un drum vicinal (DV) spre zona Mănăstirea cu hramul “Adormirea Maicii Domnului “ Răchitoasa 07-05-2019
16 / 2019 privind modificarea Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău 07-05-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează