Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii 14-02-2020
7 / 2020 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări ce vor fi efectuate in anul 2020 de către persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 14-02-2020
6 / 2020 privind aprobarea Programului de măsuri pentru mai buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a comunei Răchitoasa pentru anul 2020 14-02-2020
5 / 2020 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism 14-02-2020
4 / 2020 privind adoptarea bugetului local pe anul 2020 14-02-2020
3 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018. 30-01-2020
2 / 2020 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău 30-01-2020
1 / 2020 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Răchitoasa 30-01-2020
58 / 2019 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020-2021 a unităţii Liceul Tehnologic, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău. 24-12-2019
57 / 2019 privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 24-12-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează