Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 19-02-2018
10 / 2018 privind însușirea variantei actualizate a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Bacău a AcoR 19-02-2018
9 / 2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică, al comunei Răchitoasa pe anul 2018 19-02-2018
8 / 2018 privind adoptarea bugetului local pe anul 2018 19-02-2018
7 / 2018 - privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE ŞCOALĂ SAT. DUMBRAVA , COMUNA RĂCHITOASA, JUDEȚUL BACĂU” 25-01-2018
6 / 2018 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA APE UZATE, STAȚIE EPURARE ÎN SATUL RĂCHITOASA, COMUNA RĂCHITOASA, JUDEȚUL BACĂU” 25-01-2018
5 / 2018 privind aprobarea demolării Şcolii cu clasele I-VIII Dumbrava şi schimbarea destinaţiei terenului aferent 25-01-2018
4 / 2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei Răchitoasa, judeţul Bacău 25-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 25-01-2018
2 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Răchitoasa 25-01-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează