Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2020 privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015, (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/ tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/ tonă) 13-08-2020
25 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 22-07-2020
24 / 2020 privind aprobarea investitiei ,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Răchitoasa, județul Bacău” 30-06-2020
23 / 2020 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Răchitoasa a terenului în suprafaţă de 988 mp , aparţinând domeniului privat al Comunei Răchitoasa 30-06-2020
22 / 2020 privind aprobarea implementării investiţiei „Modernizare drumuri de interes local în sat. Răchitoasa , comuna Răchitoasa, judeţul Bacău” 30-06-2020
21 / 2020 privind aprobarea nivelului contribuţiei Consiliului Local al comunei Răchitoasa la finanţarea activităţii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap pentru anul 2020 30-06-2020
20 / 2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al judeţului Bacău 30-04-2020
19 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 30-04-2020
18 / 2020 privind aprobarea implementării proiectului “ Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale”cod SMIS 126924la nivelul comunei Răchitoasa, județul Bacău 11-03-2020
17 / 2020 privind acceptarea donaţiei de la Terre des hommes la Liceul Tehnologic Răchitoasa, judeţul Bacău 11-03-2020
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează