Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2018 privind aprobarea amplasării pe domeniul public a instalaţiei electrice de utilizare , în vederea alimentării cu energie electrică a Staţiei de Bază pentru servicii de comunicaţii electronice RDS-RCS, localitatea Tochilea, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 28-06-2018
30 / 2018 privind aprobarea amplasării pe domeniul public a instalaţiei electrice de utilizare , în vederea alimentării cu energie electrică a Staţiei de Bază pentru servicii de comunicaţii electronice RDS-RCS, localitatea Răchitoasa, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 28-06-2018
29 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Răchitoasa, județul Bacău 31-05-2018
28 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
27 / 2018 privind aprobarea nivelului contribuţiei Consiliului Local al comunei Răchitoasa la finanţarea activităţii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 31-05-2018
26 / 2018 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI BACĂU 19-04-2018
25 / 2018 privind aprobarea modului de transfer al reţelei , a preţului şi contractului aferentpentru obiectivul “Extindere reţea electrică aeriană 0,4 kv şi iluminat public zona PTA Buda,localitatea Buda, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău” 19-04-2018
24 / 2018 privind aprobarea realizării şi finanţării obiectivului de investiţii “Extindere reţea electrică aeriană 0,4 kv şi iluminat public zona PTA Buda, localitatea Buda, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău” 19-04-2018
23 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru obiectivul “Extindere reţea electrică aeriană 0,4 kv şi iluminat public zona PTA Buda, localitatea Buda, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău” 19-04-2018
22 / 2018 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări ce vor fi efectuate in anul 2018 de către persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivitLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 19-04-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează