Alimentarea cu apă

Comuna Răchitoasa deține un sistem de alimentare cu apă, cu o lungime a rețelei de distribuție de 3,5 km. A fost construită în 1987, deservește 200 de gospodării și nu a beneficiat niciodată de reparații capitale. Rețeaua de apă deține în acest moment autorizație de funcționare de la direcția de Sănătate Publică. Necesită lucrări de reabilitare/modernizare precum și construcție nouă un tronson de 7,5 km în satele Răchitoasa și Fundătura, pentru care există deja studiul de fezabilitate. Într-o etapă ulterioară se dorește reabilitarea/modernizarea/construirea tronsonului de distribuție apă în localitățile Buda, Burdusaci, Barcana.
Sistemul de alimentare cu apă mai cuprinde 1 rezervor de apă de 10 000 mc, în stare bună, 1 puț forat la 90 m,

Canalizare

Comuna Răchitoasa deține un sistem de canalizare pentru ape uzate, cu o lungime de aproximativ 1,5 km. Deservește 40 – 45 de gospodării, primăria, poliția și un magazin din Răchitoasa. Nu a beneficiat niciodată de reparații capitale. Comuna nu deține o stație de epurare, ci doar o fosă septică, care este în stare avansată de degradare. Rețeaua de canalizare nu deține în acest moment autorizație de funcționare. Sistemul de canalizare necesită reparații/modernizări/construcție în satele Răchitoasa și Fundătura (pentru o lungime de 7,5 km), urmând ca, ulterior să se realizeze extinderea rețelei de canalizare în satele Buda, Burdusaci și Barcana. .
În comună nu există rețele de alimentare cu gaz metan.

Alimentare cu energie electrică

În comuna Răchitoasa sunt 4 posturi de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii casnici, alimentate din LEA 20 KV ax Glăvănești- Răchitoasa, stația Glăvănești.
Posturile de transformare alimentate din axul Glăvănești-Răchitoasa, sunt :
▪ PT 1 -1250 KVA
▪ PT 2 – 250 KVA
▪ PT3 – 120 KVA
▪ PT 4 : 100 KVA
▪ PT 100 KVA si PT 250 KVA – tot pentru consumatorii casnici
Energia electrică necesară consumatorilor este asigurată din sistemul energetic național.
Rețeaua electrică de iluminat public este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată prin intermediul posturilor de transformare existente.
Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de joasă tensiune. Această rețea este realizată cu conductori funie din aluminiu și conductori torsadați fixați prin console pe stâlpi din beton.

Sănătatea și serviciile sociale

În RĂCHITOASA există un cabinet medical și o farmacie umană.
La nivelul comunei Răchitoasa nu există centre sociale de zi pentru copii (de tip after school) și se impune construirea unor astfel de centre, unul în satul Răchitoasa, altul în satul Buda.
Există un centru de consiliere pentru persoane aflate în situații de risc, centru realizat cu sprijinul UNICEF în satul Răchitoasa. Ar mai fi necesare încă 3, în satele Dumbrava, Burdusaci și Buda dar este nevoie de întrunirea a 2 condiții, cumulativ: finanțare din fonduri europene și specialiști în domeniu.

Una dintre cauzele principale care a dus la scăderea atât de mare a procentului de solicitări pentru ajutoarele de încălzire este modificarea criteriilor în baza cărora se acordă aceste ajutoare. Printre acestea: mai multe documente doveditoare, precum cel care dovedește un eventual grad de dizabilitate, actele de identitate ale membrilor familiei, adeverințe de venit de la Administrația Financiară sau de la angajator, după caz, mandate poștale sau extrasuri de cont, contractul de muncă privitor la veniturile obținute din străinătate, mandatele poștale sau extrasurile de cont privitoare la alocațiile de stat pentru copii sau de întreținere și adeverințele de la instituțiile de învățământ privitoare la bursele pentru elevi sau pentru studenți. De asemeni, trebuie prezentată dovada proprietății pentru care se solicită subvenția, absența acesteia excluzând de la acordarea acestui drept familiei care, din punctul de vedere al veniturilor, ar merita din plin ajutorul statului. Or, cazurile de familii sărace care nu au act de proprietate pe locuință și nu au dezbătut nici taxa de succesiune sunt numeroase. O altă situație este aceea în care, cine deține animale și păsări a căror valoare netă de producție depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie, pierde ajutorul statului pentru încălzirea locuinței. Din datele prezentate la capitolul economie rezultă că mulți dintre agenții economici din comună au venituri de cel puțin 1500 de Euro/an, daca luăm în considerare DOAR venitul alocat pentru fermele de subzistență din agricultură și apicultură în cadrul FEADR.
În domeniul sănătății, comuna Răchitoasa dispune de următoarele dotări:
1) un dispensar uman în Răchitoasa, în proprietatea medicului de familie. Este într-o stare bună și cu dotările necesare.
2) două puncte medicale în Buda și Burdusaci. Aceste două puncte funcționează în două apartamente aflate în proprietatea primăriei și concesionate către medici. Ambele sunt dotate și amenajate.
3) sunt doi medici de familie care deservesc cele trei cabinete medicale.
Începând cu anul 2011 în comuna Răchitoasa funcționează Serviciul Public de Asistență Socială, acreditat pentru următoarele servicii:
1) servicii primare de promovare și protecția drepturilor copilului,
2) servicii primare de identificare și monitorizare,
3) însoțitori persoane adulte cu handicap grav
4) consiliere socială
5) informare în domeniu
6) identificare și evaluare
7) mediere socială familie și persoane Pe teritoriul Comunei Răchitoasa în clădirile care sunt in proprietatea Consiliului Local Răchitoasa funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Răchitoasa.

Sari la conținut