Cultura

In comuna Rachitoasa sunt  construite 9 biserici ortodoxe , din care 4 biserici si o manastire  sunt declarate monumente istorice , astfel :
Biserica “Sf. Dumitru “– in satul  Dumbrava 
Biserica “Sf. Nicolae “- in satul   Burdusaci 
Biserica “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril “
Biserica Sf. Niculae – in satul Putini

 

 

Monumente istorice : 
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli “ – construita in perioada 1634-1653  in satul Oprisesti 
Biserica “Sf.Apostoli  Petru si Pavel “ – construita in anul 1750 in satul Oprisesti 
Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva “ – construita in anul 1677 in satul Rachitoasa 
Manastirea Rachitoasa 
Biserica “Adormirea Maicii Domnului “ construita in anul 1698 in satul Rachitoasa

 

 

 

 Din lucrările istorice reiese că „prima ctitorie a mânăstirii Răchitoasa este pusă în legătură cu documentul din 19 iunie 1677 când Andonie, feciorul lui Ilie şi alţii, strănepoţi ai lui Ignat din Răchitoasa, dăruiesc lui Enache un loc pentru zidirea mânăstirii, cu pomeţi, câmpuri de arat, vad pentru moară, fânat, râmnic de peşte şi pădure, partea unchilor lor Istratie şi Mihu”. Tot atunci Enache face şi alte cumpărături din satul Răchitiş de la Simion şi de la cumnatul lui Ursu.

Cu această ocazie, la 16 mai 1704, Ilie Enache spătar şi soţia lui Teofana mărturiseau: „... pentru o bisericuţă care din munca şi osteneala noastră am făcut-o din piatră, unde întâi şi din început au descălecat şi au făcut biserica tatăl meu, Ianachi, ce au fost clucer mare”. Motivul refacerii a fost  „că lemnul petrece viaţă mai scurtă, iar piatra mai lungă”. Ilie Enache fiind bolnav la acea dată, obligă pe soţia sa „a istovi zidul de mânăstire şi un rând două câte a putea să fie nevoitoare să facă chilii de piatră”.

În două documente datate în acelaşi an, 1704, domnitorul Moldovei, Mihai Racoviţă, miluieşte Mânăstirea – Răchitoasa din fostul judeţ Tecuci cu toată mortapisia de la Galaţi pentru acoperişul chiliilor şi a bisericii.

În anul 1739, mânăstirea a fost refăcută de egumenul Daniil, iar în anul 1836 a fost refăcută de egumenul Iacov. În anul 1872 a fost transformată în ospiciu pentru săraci şi infirmi.
În anul 1957 în localitatea Răchitoasa existau doar trei aparate de radio aparţinând medicului, administratorului Căminului de Bătrâni şi unui învăţător.

În satul de reşedinţă al comunei Răchitoasa, exista un cămin cultural, dotat cu o bibliotecă din donaţia cetăţenilor. Aceasta funcţiona într-o cameră închiriată, iar astăzi are un local propriu

           
Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează