Prezentare generală

Prezentare generală

Com.  Răchitoasa  este situata in partea de sud – est a judetului Bacău si se invecineaza:
    - la nord     – com. Coloneşti;
    - la est         – com. Puieşti, Com.Avrămeşti ;
    - la sud     – com Motoşeni ;
    - la vest     – com. Stănişeşti

Comuna  Răchitoasa  are o suprafata de 11.722 ha si 5337 locuitori 
Suprafata aferenta a comunei Răchitoasa se incadreaza geografic in sudul Podisul Central Moldovenesc, în zona centrală a Colinelor Tutova, toate cele 15 sate ( Răchitoasa, Fundătura, Dumbrava, Moviliţa , Oprişeşti, Hăghiac, Burdusaci, Bucşa, Tochilea, Barcana, Farcaşa, Buda, Magazia, Putini, Dănăila) ale comunei se dezvoltă în lungul văii zeletin sau a unor pârae de mică întindere din partea vestică a văii Zeletin , la baza colinelor se formează o fâşie deluroasă între Zeletin şi Berheci.

Teritoriul comunei are un  relief variat, deluros ,cu pante mai mari ale versantului estic al văii Zeletin unde lipsesc şi văile ,şi cu pante mai domoale şi cu două pârae pe care s-au dezvoltat satele Fundătura ,Răchitoasa,Moviliţa şi Dumbrava în versantul vestic al văii. Teritoriul are o formă alungită pe direcţia nord-sud , în principal în lungul Zeletinului, pe cca. 32 km. cu o deschidere de cca. 4,8 km. pe direcţia est-vest între cele două coline ce franchează pârâul Zeletin .

Relieful deluros , cu înălţimi relativ apropiate pe colinele care franchează valea , cuprinse  între 350-500 m. , au o cădere de la nord spre sud.
Pârâurile formate în perimetrul comunei , în special în colina vestică, nu au format trase ci numai lunci cu deschideri mici şi în special la racordarea cu lunca văii Zeletin.

Comuna Răchitoasa se găseşte în zona climatului continental, cu influenţe ale maselor de aer arctic (anticiclonul siberian) în perioada de iarnă şi de aer cald de tip mediteranian în perioada verii. 
Temperatura medie anuală este + - 9,2 grade  C.
Zona este străbătută de curenţi reci , care se formează în lungul văii Zeletinului, care au în general direcţia celor mai frecvente vînturi , fie din nord-vest, fie din sud est. 
Climatul zonei se caracterizează prin ierni aspre cu viscole puternice şi prin veri călduroasa , de obicei secetoase , cu precipitaţii dintre cele mai reduse din cadrul judeţului Bacău (cca. 520 mm anual). Verile secetoase ,corelate cu solul nisipos –pietros al colinelor , determină aspectul arid al pantelor de pe ambii versanţi ai văii principale.
Comuna Rachitoasa este situata in partea de est a judeţului Bacău, la limita cu judetul Vaslui, la confluenta paraului Răchitoasa cu raul Zeletin
Teritoriul comunei se suprapune Colinelor Tutovei situate intre Siret si Barlad, subunitate in cadrul Podişului Bârladului. 
Legătura între cele 15 localităţi ale comunei şi cu localităţile comunelor învecinate se realizează rutier. Drumurile sunt de diferite categorii: judeţene, comunale şi locale.

DRUMURI DE ACCES

Drumul judeţean DJ 241 face legătura intre localităţile comunei RACHITOASA si a comunei la sud cu comunele Motoseni, Glavanesti si Podu Turcului iar la nord cu comunele Colonesti si Izvoru-Berheciului si in continuare prin intermediul drumurilor DJ 241 A si DN 2 F cu municipiul Bacau. 
Drumul comunal DC 36 face legătura localităţii Tochilea cu DJ 24, este din pamant, are o lungime de 2 km si o singura banda de circulaţie.
Drumul comunal DC 37 face legătura localităţii Bucsa si Burdusaci cu DJ 241. traseul masoara 3,3 km, pe o portiune de 1 km avand 2 benzi de circulatie cu suprastructura din balast, iar pe 2,3 km drumul este din pamant si are o singura banda de circulatie.
Drumul comunal DC 45 in lungime de 1,5 km face legătura localităţii Haghiac cu DJ 241 si cu DC 49, are o singura banda de circulaţie alcătuita din pamant, starea de viabilitate fiind rea.
Drumul comunal DC 49 face legătura localităţilor Oprisesti, Movilita si Dumbrava cu comuna Stanisesti. Drumul masoara 10 km, primii 4,5 km avand 2 benzi de circulatie alcatuite din balast iar restul de 5,5 km fiind din pamant avand o singura banda de circulatie.
Drumul comunal DC 50 A face legătura localităţii Dumbrava cu resedinta de comuna Rachitoasa. Traseul drumului masoara 4,3 km avand 2 benzi de circulatie alcatuite din pamant, starea sa de viabilitate fiind rea.
Drumul comunal DC 50 face legătura localităţii Fundatura Rachitoasa cu resedinta de comuna Rachitoasa. Traseul drumului masoara 4,2 km avand 2 benzi de circulatie primii 0,500 km fiind asfaltati, iar restul avand suprastructura din balast.
Drumul comunal DC 51 face legătura localităţilor Farcasa si Barcana cu DJ 241. traseul are o lungime 3,3 km din care 2,5 km au structura din balast iar 0,8 km sunt din pamant portiune pe care starea de viabilitate a drumului este rea.
Drumul comunal DC 53 leaga localitatile Danila si Putini intre ele totodata asigurandu-se si legatura cu DJ 241. Drumul masoara 1,200 KM are 2 benzi de circulatie, 1 km fiind din balast iar 0,200 km sunt din pamant in stare rea.

Majoritatea drumurilor comunale si locale sunt înguste, prezentând declivitati mari si curbe cu raze mici de racordare multe drumuri sunt din pământ sau balast şi devin impracticabile pe timp nefavorabil. Reţeaua de drumuri traversează in numeroase puncte cursurile unor ape si torenti prin intermediul unor poduri si podete din lemn care sunt intr-o stare avansata de degradare nemaiprezentand siguranţa in exploatare.  Scurgerea apelor nu este asigurata corespunzător prin santuri si rigole de scurgere.     

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează