TABEL CENTRALIZATOR privind proiectele de investiții finanțate în cadrul P.N.D.L. - 2017

Nr.
Crt.
Denumire proiectH.C.L. de aprobare
a investițiilor
Nr înregistrare/data depunere proiect la Ministerul Dezv. Reg.   Valoare cofinanțare
 buget local (LEI)
    Valoare
buget de stat
(LEI)
Valoare totala
 proiect
(LEI)
1Construire școală sat Dumbrava9/27.02.201723115/02.03.201796.470,002.032.455,002.128.915,00
2Reabilitare DC 50
Răchitoasa- Fundătura Răchitoasa
8/27.02.201723114/02.03.2017150.942,002.387.259,002.538.201,00
3Extindere si modernizare rețea de
alimentare cu apă și rețea ape uzate
stație epurate în satul Răchitoasa
12/06.03.201730904/13.03.2017355.377,008.650.004,009.005.381,00
4Modernizare drumuri comunale
DC 37, DC 51, DC 53 si drumuri de
interes local
14/06.03.201736725/16.03.2017261.765,005.540.486,005.802.251,00
5Extinderea si modernizare rețelei
de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public în comuna
Răchitoasa
10/06.03.201736733/16.03.201739.864,711.234.406,581.274.271,29
6Construire școală sat Barcana15/06.03.201736730/16.03.2017103.661,002.090.853,002.194.513,00
7Achiziție Microbuz  80.000,0080.000,00160.000,00
8 ACHIZITIE AUTOBASCULANTA  MULTIFUNCTIONALA IN COMUNA RACHITOASA, JUDETUL BACAU18/2015F 1920074×213610400125444.183,48275.400,00719.583,48
9Extindere sediu Primăriexx460.000,000,00460.000,00
10Reabilitarea si modernizarea
sistemului de iluminat public in
comuna Răchitoasa
11/06.03.201736737/16.03.201718.772,70502.230,58521.003,27
TOTAL LEI2.011.035,8922.793.094,1624.804.119,04

OBIECTIVE PLANIFICATE PENTRU A FI REALIZATE ÎN PERIOADA
2021-2027

Nr. crt.
Denumirea proiectului
Durata estimată pentru finalizare
Valoare contract de execuție
Sursa de finanțare
1.
Modernizare (asfaltare) DC 49 Burdusaci-Hăghiac-Oprișești-Movilița-Dumbrava
decembrie 2021
4.347.557,44
Buget stat
2.
Construire școală în satul Dumbrava
decembrie 2022
2.076.919,66
Buget stat
3.
Construire școală în satul Barcana
decembrie 2022
2.617.719,16
Buget stat
4.
Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație de epurare în satul Răchitoasa
decembrie 2022
9.303.232,09
Buget stat
5.
Extindere sediu Primărie
decembrie 2022
635.334,86
Buget local
6.
Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Răchitoasa
2022 - 2024
4.276.658
Buget stat
7.
Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 51, DC 53 și drumuri de interes local, comuna Răchitoasa
2022 - 2024
19.406.069,00
Buget stat
8.
Reabilitare DC 50 Răchitoasa - Fundătura Răchitoasa
2022 - 2026
2.617.719,16
Buget stat
9.
Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Răchitoasa
2021 - 2022
588.749,00
Fondul de mediu
10.
Extindere rețea iluminat public în satele Barcana și Putini
2021 - 2022
1.274.271,00
Buget local
11.
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Răchitoasa
2022 - 2026
521.003,00
Buget local
12.
Modernizare drumuri de interes local în satul Răchitoasa
2021 - 2022
1.565.097,78
Buget local
Sari la conținut