Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, servicii și comert.

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează