Dănuț-Daniel
FÎNTÎNARU

Consilier Local
Președinte Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului și turism, amenajarea teritoriului și urbanism
Vechimea în administrație publică:
10 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut