Adrian-Victor GALIȚĂ
Secretarul general al comunei

Data nașterii: 01.11.1967
Profesia: Tehnician
Vechimea în administrație publică: 22 ani
E-mail: secretargeneral@primariarachitoasa.ro

Educație și formare

  • 1982 – 1986

Diploma de bacalaureat
Instituția: Liceul Agroindustrial „Ion Ionescu de la Brad”

  • 2005-2008

Diploma de licență în științe administrative
Instituția: Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Spiru Haret din București

  • 2012 – 2014

Diploma de master – Managementul instituțiilor din administrație publică
Instituția: Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea „George Bacovia” Bacău

  • 29 octombrie 2012 – 02- noiembrie  2012

Certificat de absolvire în „Managementul funcției publice și aspecte privind cariera funcționarilor publici”
Instituția: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

  • decembrie 2002 – martie 2003

Certificat de absolvire în „Urbanism și amenajarea teritoriului”
Instituția: Consiliul Județean Bacău

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

20.03.1989 – 10.07.2000: O.R.S.A. Bacău – Tehnician I.A.

10.07.2000 – 01.10.2011: Primăria comunei Răchitoasa – Viceprimar

01.10.2011- prezent: Primăria comunei Răchitoasa – Secretar general

Scrie-i secretarului general

    Sari la conținut